< Zpět

Nástroje GDPR

Právo na přístup k osobním údajům

Právo na přenositelnost dat

Právo na zapomenutí

  • Můžete požádat o smazání vašich osobních údajů, které jsme uložili, kliknutím na níže uvedený odkaz.

  • Údaje o osobních údajích byly zapomenuty

    Poznámka: Mějte na paměti, že váš účet smazáváte, po odstranění vašeho účtu již nebudete mít přístup k vašemu účtu.

Právo na opravu dat

  • Můžete aktualizovat své osobní údaje. Chcete-li aktualizovat, klikněte na níže uvedené odkazy

  • Upravte své osobní údaje

Právo na omezení zpracování

  • Brzy..

Práva související s automatizovaným rozhodováním a profilováním

Právo být anonymní