< Zpět

Obchodní podmínky v českém jazyce - Obchodné podmienky v slovenskom jazyku ZDE

1. Definice některých pojmů

 1.1 ESHOP - Elektronické médium – portál , kde se střetává nabídka (Prodávající) a poptávka (Kupující)

1.2 Kupující – Zákazník, který má zájem o koupi Zboží a za tímto účelem se účastní Nabídky;

1.3 Nabídka - Zboží vystavené prostřednictvím Systému ESHOPU "usafashion.cz" , obsahující návrh na uzavření kupní smlouvy s pevně stanovenou cenou

1.4 Obchodní podmínky - „Obchodní podmínky provozu a užívání ESHOPU "usafashion.cz", příloha a nedílná součást Smlouvy;

1.5 NOZ - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014);

1.6 Prodávající - Prodejce, který má zájem o prodej Zboží, které pro tento účel vystavil Provozovatel v Nabídce;

1.7 Zboží - movité věci nebo nehmotné statky, které mohou být předmětem Nabídky dle Obchodních podmínek

1.8 Provozovatel - osoba zřizující a provozující ESHOP

2. Systém prodeje

Provozovatel:

XJB Systems, s.r.o.

Sušice 33, 751 11 Sušice

IČO 29389569 

Telefon: +(420) 704 058058

ESHOP "www.usafashion.cz"" umožňuje Prodávajícím nabízet Zboží k prodeji Kupujícím. Provozovateli vzniká vůči Prodávajícím nárok na poplatky za jimi objednané služby, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě mezi Provozovatelem a Prodávajícím. Smlouvy mezi Provozovatelem a Prodávajícím jsou archivovány Provozovatelem v elektronické podobě, nejsou přístupné a nemůžou  být předány bez souhlasu Prodávajícího

Provozovatel nenabízí v rámci ESHOPU "www.usafashion.cz"" vlastní zboží a neúčastní se jakýmkoliv způsobem uzavírání kupních smluv mezi Uživateli. Provozovatel tedy neúčtuje Kupujícím žádné náklady na dodání Zboží. Provozovatel rovněž neprovádí kontrolu nabízeného Zboží. Provozovatel však garantuje splnění smluv a jiných dohod uzavřených mezi Uživateli.

Kupující mají možnost sdělit Provozovateli případné stížnosti a reklamace na činnost Systému "www.usafashion.cz" nebo Provozovatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených zde: http://usafashion.cz/napiste-nam. Není-li Kupující spokojen s vyřešením stížnosti či reklamace ze strany Provozovatele, popř. nechce-li komunikovat s Provozovatelem, je oprávněn obrátit se svými stížnostmi na příslušný orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI): http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/. Se stížnostmi na nakládání s osobními údaji (viz příloha „Registrace a ochrana osobních údajů") se může Kupující obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů: http://www.uoou.cz

Obchodní podmínky si může Kupující vytisknout nebo uložit prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče.

Smlouvy mezi Provozovatelem a Prodávajícím jsou archivovány Provozovatelem v elektronické podobě , nejsou přístupné a nemůžou  být předány bez souhlasu Prodávajícího

Provozovatel kontroluje veškeré zboží, než je uvedeno do Nabídky. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit z ESHOPu Zboží, které by mohlo být v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, případně by mohla mít negativní vliv na dobrou pověst Provozovatele.

Provozovatel nenese odpovědnost za obsah popisu Zboží. Provozovatel si však vyhrazuje právo odstranit či změnit popis Zboží (např. odstranit fotografii), dozví-li se o prokazatelném porušení autorských práv či práv průmyslových (zejm. k ochranným známkám) ze strany Prodávajícího.

Bezprostředně po skončení Nabídky poskytne Provozovatel automatizovaně prostřednictvím ESHOPU "www.usafashion.cz" Prodávajícímu údaje nezbytné pro jejich vzájemnou identifikaci.

Kupující, kterému bylo Prodávajícím potvrzeno uzavření kupní smlouvy, a Prodávající jsou povinni kontaktovat se tak, aby mohlo bez zbytečného odkladu dojít k realizaci práv z kupní smlouvy.

 

3. Objednání zboží

Zboží uvedené na stránkách "www.usafashion.cz" je katalogem zboží oblečení a doplňků. Dostupnost zboží je uvedena online na kartě zboží a pokud by se skutečnost lišila bude vždy potvrzena telefonicky. Prodejce nebo dodavatel nezaručuje vždy dostupnost. Garantujeme, že dostupnost je na stránkách kontrolována minimálně dvakrát denně.

Zboží zákazník vybere ze seznamu, vloží jej do košíku. Po výběru zboží řádně vyplní objednávkový formulář. Vybere možnosti dopravy, možnosti platby a objednávku odešle. Odeslaná objednávka je závazná a zákazník vždy obdrží konfirmaci na svou emailovou adresu použitou při registraci objednávky.

Ceny za dopravu určuje dopravní ceník u výrobku, nebo u celkové objednávky. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně poštovného a zákazník může být vyzván k jejich potvrzení.

Možnost zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka. Možnost zrušení objednávky je do 24h od jejího odeslání. Tato lhůta je lhůta mezi objednáním a odesláním zboží. Objednávku, která je již odeslána nelze zrušit, pouze lze od objednávky odstoupit - viz. Článek 7

 

3. Zaslání zboží zákazníkovi

Po potvrzení objednávky bude zboží v nejbližší možné době připraveno k expedici. Zboží bude zasláno patřičnou přepravní službou.

Dodací lhůta objednávky 

V obvyklých případech pokud je zboží skladem, objednáno a potvrzeno bude expedováno v den objednání a obvykle dodáno do 24hod. Pokud jsou okolnosti jiné, pak objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou, obvykle do 1-2 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V ostatních případech bude dodavatel o dodací lhůtě zákazníka informovat. Zákazník je informován o odeslání zboží a pokud je možno, tak je informován o možnostech sledování zásilky online.

Zboží se považuje za dodané doručením přepravní službou na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

 

4. Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky a také jiných státu, kde lze zásilku dle pravidel prodejce uskutečnit. Náklady na dopravu zboží bez dalších příplatkových služeb (dobírka, express doručení apod.) jsou maximálně 199Kč. Pokud zákazník nakoupí za 2.000 Kč a více, je poštovné ZDARMA. Dobírka je jako služba navíc za příplatek maximálně 50Kč, do zahraničí můžou být poplatky vyšší. Změny jsou vyhrazeny.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možností plateb.

 • Dobírka
 • Bankovní převod (uskuteční se před expedicí zboží)
 • GoPay - platby zprostředkující smluvní partner (jedná se o externí službu z důvodu bezpečnosti)

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad. Ty jsou případně také zasílány e-mailem včetně informací o přepravě. Pokud zásilka neobsahuje daňový doklad, vždy je přiložen dodací list, který také slouží jako záruční a doklad o pořízení zboží. Záruční list (pokud jej výrobce dodává a vyžaduje pro případnou opravu, u oblečení toto není) bude zaslán po prodlení 14-ti denní zákonné lhůty vrácení zboží, jinak  Doklad o nákupu slouží jako Záruční list

 

5. Převzetí zboží

Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat jeho obsah i stav. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží, Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím 

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována e-mailem, nebo telefonicky. Zákazník může využít Zákaznické rozhraní na stránce - sekce "Napište nám"

 

6. Záruční podmínky a případná reklamace zboží - uplatnění práv z odpovědnosti za vady 

Záruční doba a záruční list 

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží Kupujícím

Záruční doba je stanovena dle platného zákona. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, bude tento zaslán po 14-ti denní lhůtě, nebo je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad nebo dodací list, který je přiložen u dodaného zboží, nebo postačí doklad odeslaný elektronicky. Zákazník má na svém profilu vždy možnost si daňový doklad stáhnout.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Zákazník má právo zboží poslat k odbornému posouzení, kde dojde k ohodnocení poškození zboží.

7. Reklamace - Reklamační řád

7.1 Tento Reklamační řád byl zpracován dle § 2166 občanského zákoníku a vztahuje se na zboží zakoupené kupujícími (dále jen „Kupující“) v obchodu Usafashion. Reklamační řád vysvětluje obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání odpovědnosti z vad zboží zakoupeného v obchodu Usafashion (Usafashion.cz).

7.2 Reklamační řád je určen Kupujícím – spotřebitelům, kteří si v internetovém obchodě provozovatele (dále jen „Internetový obchod“) zakoupili zboží (dále jen „Zboží“). Na všechny Kupující (včetně Kupujících – podnikatelů) se vztahuje pouze čl. 3 Reklamačního řádu, který popisuje, jak reklamovat vadné Zboží. Kupujícím – podnikatelem jsou osoby, které naplňují znaky podnikatele ve smyslu § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Výlučně na podnikatele se pak vztahuje čl. 2.5 tohoto Reklamačního řádu.

7.3 Zbožím se rozumí věc zakoupená v Internetovém obchodu Usafashion (Usafashion.cz).

7.4. Jaké máte práva v případě vad zboží, Co je to vada Zboží

7.4.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

 1. má Zboží vlastnosti, které Prodávající uváděl výslovně na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) a které jsou uvedeny v Kupní smlouvě popř. v objednávce, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce Zboží popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 4. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.4.2 Za vadu Zboží se považuje dodání Zboží, které nemá kteroukoliv z požadovaných vlastností uvedených v čl. 7.4.1.

7.5 Kdy Kupující nemá nároky z vadného Zboží

7.5.1. Kupující nemá nároky z vad Zboží, záruka za jakost se nevztahuje a Prodávající ani výrobce či distributor nenesou odpovědnost:

 1. u Zboží, které bylo prodáváno za nižší cenu, za ty vady, pro které byla nižší cena tohoto Zboží sjednána,
 2. v případě opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,
 3. v případě Vady vzniklé nevhodným používáním Zboží, vedlo-li k jeho poškození,
 4. v případě použitého Zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím,
 5. za vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v dokumentaci ke Zboží.

7.5.2 Další výluky či omezení záruky jsou možné tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor Zboží ve svých záručních podmínkách, pouze však tehdy, nejsou-li v rozporu s českými právními předpisy.

7.6 Na co má Kupující – spotřebitel nárok v případě vadného Zboží:

7.6.1 Dodání nového Zboží: Kupující má právo na dodání nového Zboží jen tehdy,

 1. pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména není-li vadná jen určitá součást Zboží (v takovém případě má právo pouze na výměnu součásti Zboží dle čl. 7.6.2 nebo bezplatné odstranění vady na součásti Zboží dle čl. 7.6.3), nebo
 2. pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, např. lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu (v takovém případě má právo pouze na bezplatné odstranění vady Zboží),
 3. pokud jde o odstranitelnou vadu Zboží, která se vyskytla opakovaně, nebo
 4. pokud se na Zboží vyskytuje větší množství odstranitelných vad.

7.6.2 Výměna součásti Zboží: Pokud se vada týká jen součástí Zboží (např. poškozené tkaničky u bot, které jsou jinak bez vad), může Kupující požadovat jen výměnu této součásti. Výměnu součásti Zboží je Kupující oprávněn požadovat rovněž v případech opakovaného výskytu vad součásti Zboží, nebo většího množství vad součásti Zboží.

7.6.3 Bezplatné odstranění vady Zboží

7.6.4. Odstoupení od Kupní smlouvy: Kupující může od Kupní smlouvy odstoupit pouze tehdy,

 1. není-li možné dodání nového Zboží, popř. výměna součásti Zboží,
 2. pokud jde o odstranitelnou vadu Zboží, která se vyskytla opakovaně, nebo
 3. pokud se na Zboží vyskytuje větší množství odstranitelných vad.

7.6.5 Přiměřená sleva: Kupující může požadovat přiměřenou slevu pouze v případě, že neuplatnil žádné ze svých práv uvedených shora v čl. 7.6.1 – 7.6.4. Kupující dále může požadovat přiměřenou slevu i v případech, kdy sice uplatnil některé ze svých uvedených v čl. 7.6.1 – 7.6.3, ale

 1. Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, nebo
 2. Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo
 3. zjednání nápravy by Kupujícímu působilo značné obtíže.

7.6.6 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že má vadu (např. bylo-li to výslovně a srozumitelně uvedeno v popisu Zboží v Kupní smlouvě, popř. též na stránkách Internetového obchodu), anebo Kupující vadu sám způsobil.

7.7 Lhůta pro uplatnění nároku z vadného Zboží pro Kupujícího – spotřebitele, záruka za jakost

7.7.1 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí. To platí i v případě, že Kupující neobdržel žádný záruční list nebo jiné prohlášení.

7.7.2 Je-li v Kupní smlouvě nebo v popisu Zboží na stránkách Internetového obchodu uvedeno, že se na Zboží vztahuje záruka na jakost, popř. je-li ke Zboží přiloženo prohlášení o záruce (tzv. záruční list), zavazuje se tímto Prodávající, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost může být poskytnuta i na jednotlivou součást Zboží. Záruční doba běží od převzetí Zboží Kupujícím.

7.7.3 Určují-li Kupní smlouva a prohlášení o záruce dle čl. 7.7.2 různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší, ledaže by si jinou záruční dobu Prodávající a Kupující výslovně sjednali. Ani ujednání o kratší záruční době však nic nemění na tom, že Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dle čl. 7.7.1, přičemž zkrácení této doby je neúčinné (nepřihlíží se k němu).

7.7.4 Stejné účinky, jako výslovné prohlášení o záruce za jakost dle čl. 7.7.2, má i skutečnost, kdy je na prodaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít.

7.5 Práva z vadného plnění pro Kupujícího – podnikatele

7.5.1 Práva Kupujícího – podnikatele z vadného plnění se řídí ust. § 2099 – 2112 občanského zákoníku.

7.6. Jak reklamovat Vadné zboží

7.6.1 Reklamace (oznámení) vad Zboží

7.6.1.1 Kupující je povinen reklamovat (oznámit) vady Zboží písemně, emailem nebo telefonicky provozovateli na adrese uvedené v čl. 7.7 reklamačního řádu. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.

7.6.1.2 Kupující je povinen, pokud je to nutné a po předchozí domluvě s provozovatelem, Prodejcem reklamované Zboží zaslat Provozovateli popř. jinému podnikateli určenému k opravě, a to bez zbytečného odkladu poté, co odešle reklamaci. Doba, po kterou se Kupující nachází v prodlení s odesláním Zboží Prodávajícímu, se nezapočítává do lhůty k vyřízení reklamace dle čl. 7.6.3.1.

7.6.1.3 Kupujícímu doporučujeme reklamované Zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození Zboží a případně Zboží označit dle jeho povahy (křehké atd.). Nebezpečí škody na věci nese až do jejího doručení Prodávajícímu Kupující.

7.6.1.4 Vykazuje-li Zboží dle uzavřené kupní smlouvy zjevné nedostatky (například porušený transportní obal) již při přebírání Zboží, má Kupující právo Zboží nepřevzít. V takovém případě bude Zboží zasláno zpět Prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a Zboží Kupujícímu odeslat znovu v co nejkratším možném termínu.

7.6.2 Postup při uplatnění nároku na bezplatné odstranění vady Zboží

7.6.2.1 V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího, nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

7.6.3 Vyřízení reklamace Prodávajícím

7.6.3.1 O reklamaci, podanou Kupujícím – spotřebitelem, se rozhodne Prodávající ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci, podanou Kupujícím – spotřebitelem, je Prodávající povinen vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. O výsledku vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího telefonicky a/nebo zasláním Reklamačního protokolu dle čl. 7.6.3.2.

7.6.3.2 O vyřízení reklamace Kupujícího – spotřebitele je provozovatel, prodejce povinen sepsat ve smyslu § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele reklamační protokol, obsahující alespoň:

 1. datum uplatnění reklamace (datum přijetí vytčení vad);
 2. důvody reklamace;
 3. způsob vyřízení reklamace požadovaný spotřebitelem;
 4. výsledek prohlídky reklamovaného Zboží Prodávajícím nebo jeho smluvním partnerem (výrobcem nebo distributorem Zboží);
 5. zdůvodnění oprávněnosti a způsob jejího vyřízení (opravy nebo výměny Zboží);
 6. zdůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamační protokol je Prodávající povinen zaslat Kupujícímu písemně na jeho adresu, uvedenou v oznámení reklamovaných vad. Prodávající se s Kupujícím může dohodnout na zaslání reklamačního protokolu e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího.

7.6.3.3 Povinnost sepsat reklamační protokol se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7.6.3.4 Kupující je povinen vyzvednout si reklamované Zboží nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace vyřízena, a byla-li vyřízena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím vyřízení, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak. Nevyzvedne-li si Kupující reklamované Zboží v uvedené lhůtě, vzniká Prodávajícímu nárok na skladovné a případně i nárok na svépomocný prodej za podmínek uvedených v obchodních podmínkách internetového obchodu Usafashion.cz a v občanském zákoníku.

7.7 Adresa provozovatele

7.7.1 Zasílací adresa pro reklamace pro české a zahraniční zákazníky (Kupující):

Usafashion.cz
Sušice 33, 751 11 Přerov

7.8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.8.1 Tento reklamační řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dne 01. 06. 2018

 

8. Odstoupení od smlouvy

V případě Odstoupení od Smlouvy a vrácení zboží může zákazník využit postupu uvedeného ZDE (ODKAZ) - "Online reklamace - rychlé řešení pro zákazníka"

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy KDYKOLIV od převzetí zboží bez uvedení důvodu a to za předpokladu, že zboží není používáno a JE V PŮVODNÍM STAVU.

Právo dodavatele na odstoupení

Odeslání objednávky Kupujícím nepředstavuje Smlouvu, a do zahájení plnění objednávky (odeslání zboží) je možné ji svobodně a bez následků upravit nebo zrušit telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty. Prodávající je tedy oprávněn od Smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v nutných případech jako je např. nedostupnost zboží, výrazné změny ceny zbožím, apod. Před odstoupením je ale Prodávající vždy povinen kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od Smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se Smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí Prodávající Kupujícímu veškerá přijatá plnění.

Kupující může od Smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí provozovateli, např. elektronicky na emailovou adresu "info@usafashion.cz", použije odkaz na kontakt na zákaznickou linku (na Hlavní straně) či písemně na adresu Prodávajícího.

Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol faktury a datum nákupu a předložit originál, kopii dokladu o koupi zboží, nebo jinou informaci podle které bude možné objednávku dohledat.

Pokud již Kupující zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět Provozovateli, kde Provozovatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět Prodávajícímu v neporušeném stavu, nepoškozené.

Náklady na vrácení zboží 

Poštovní náklady u Odstoupení od Smlouvy nese Kupující

Podmínky stavu zboží pro Odstoupení od Smouvy

Kupující není oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud naplní jednu z níže uvedených podmínek:

 • oblečení je bez původních štítků, visaček
 • zboží je vyprané
 • zboží je špinavé, mokré nebo zapáchá
 • část zboží nebo příslušenství je poškozená nebo chybí,

Rozpor s Kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

 

9. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Provozovatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro komunikaci se zákazníkem a pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Na tyto kontakty je možno zasílat v budoucnu nabídky a jiné záležitosti spojené s "www.usafashion.cz". Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.  Od 25.5.2018 platí nové podmínky pro ochranu osobních údajů, ty naleznete pod tímto odkazem: GDPR - Ochrana osobních údajů

10. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím.

 

==============================================================================

 Obchodné podmienky


1. Definície niektorých pojmov

1.1 ESHOP - Elektronické médium - portál, kde sa stretáva ponuka (predávajúci) a dopyt (Kupujúci)

1.2 Kupujúci - Zákazník, ktorý má záujem o kúpu Tovar a za týmto účelom sa zúčastňuje Ponuky;

1.3 Ponuka - Tovar vystavenej prostredníctvom Systému ESHOPU "usafashion.cz", obsahujúce návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy s pevne stanovenou cenou

1.4 Obchodné podmienky - "Obchodné podmienky prevádzky a užívania ESHOPU" usafashion.cz ", príloha a neoddeliteľná súčasť Zmluvy;

1.5 NOZ - zákon č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (nový občiansky zákonník účinný od 1. 1. 2014);

1.6 Predávajúci - Predajca, ktorý má záujem o predaj Tovar, ktorý na tento účel vystavil Prevádzkovateľ v Ponuke;

1.7 Tovar - hnuteľné veci alebo nehmotné statky, ktoré môžu byť predmetom Ponuky podľa Obchodných podmienok

1.8 Prevádzkovateľ - osoba zriaďujúci a prevádzkujúca ESHOP

2. Systém predaja

prevádzkovateľ:

XJB Systems, s.r.o.

Sušice 33, 751 11 Sušice

IČO 29389569

Telefón: + (420) 704 058058

ESHOP "www.usafashion.cz" "umožňuje Predávajúcim ponúkať Tovar na predaj Kupujúcim. Prevádzkovateľovi vzniká voči Predávajúcim nárok na poplatky za nimi objednané služby, a to za podmienok uvedených v Zmluve medzi Prevádzkovateľom a Predávajúcim. Zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Predávajúcim sú archivované Prevádzkovateľom v elektronickej podobe, nie sú prístupné a nemôžu byť odovzdané bez súhlasu Predávajúceho

Prevádzkovateľ neponúka v rámci ESHOPU "www.usafashion.cz" "vlastný tovar a nezúčastňujú sa akýmkoľvek spôsobom uzatváranie kúpnych zmlúv medzi Užívateľmi. Prevádzkovateľ teda neúčtuje Kupujúcim žiadne náklady na dodanie Tovaru. Prevádzkovateľ nevykonáva kontrolu ponúkaného Tovar. Prevádzkovateľ však garantuje splnenie zmlúv a iných dohôd uzavretých medzi Užívateľmi.

Kupujúci majú možnosť oznámiť Prevádzkovateľovi prípadné sťažnosti a reklamácie na činnosť Systému "www.usafashion.cz" alebo Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených tu: http://usafashion.cz/napiste-nam. Ak nie je Kupujúci spokojný s vyriešením sťažnosti či reklamácie zo strany Prevádzkovateľa, popr. nechce chcete komunikovať s Prevádzkovateľom, je oprávnený obrátiť so svojimi sťažnosťami na príslušný orgán dohľadu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (ČOI): http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/. So sťažnosťami na nakladanie s osobnými údajmi (pozri prílohu "Registrácia a ochrana osobných údajov") sa môže Kupujúci obracať na Úrad na ochranu osobných údajov: http://www.uoou.cz

Obchodné podmienky si môže Kupujúci vytlačiť alebo uložiť prostredníctvom príslušných funkcií internetového prehliadača.

Zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Predávajúcim sú archivované Prevádzkovateľom v elektronickej podobe, nie sú prístupné a nemôžu byť odovzdané bez súhlasu Predávajúceho

Prevádzkovateľ kontroluje všetok tovar, než je uvedené do Ponuky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť z eshopu Tovar, ktoré by mohlo byť v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi, prípadne by mohla mať negatívny vplyv na dobrú povesť Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah opisu Tovar. Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo odstrániť či zmeniť opis Tovar (napr. Odstrániť fotografiu), ak sa dozvie o preukázateľnom porušení autorských práv alebo práv priemyselných (hlavne. K ochranným známkam) zo strany Predávajúceho.

Bezprostredne po skončení Ponuky poskytne Prevádzkovateľ automatizovane prostredníctvom ESHOPU "www.usafashion.cz" Predávajúcemu údaje potrebné pre ich vzájomnú identifikáciu.

Kupujúci, ktorému bolo Predávajúcim potvrdené uzatvorenie kúpnej zmluvy, a predávajúci sú povinní kontaktovať sa tak, aby mohlo bez zbytočného odkladu dôjsť k realizácii práv z kúpnej zmluvy.

3. Objednanie tovaru

Tovar uvedený na stránkach "www.usafashion.cz" je katalógom tovar oblečenia a doplnkov. Dostupnosť tovaru je uvedená online na karte tovaru a ak by sa skutočnosť líšila bude vždy potvrdená telefonicky. Predajca alebo dodávateľ nezaručuje vždy dostupnosť. Garantujeme, že dostupnosť je na stránkach kontrolovaná minimálne dvakrát denne.

Tovar zákazník vyberie zo zoznamu, vloží ho do košíka. Po výbere tovaru riadne vyplní objednávkový formulár. Vyberie možnosti dopravy, možnosti platby a objednávku odošle. Odoslaná objednávka je záväzná a zákazník vždy obdrží konfirmáciu na svoju emailovú adresu použitú pri registrácii objednávky.

Ceny za dopravu určuje dopravnú cenník pri výrobku, alebo u celkovej objednávky. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane poštovného a zákazník môže byť vyzvaný k ich potvrdenie.

Možnosť zrušenia objednávky

Zákazník aj dodávateľ môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku zákazníka. Možnosť zrušenia objednávky je do 24h od jej odoslania. Táto lehota je lehota medzi objednaním a odoslaním tovaru. Objednávku, ktorá je už odoslaná nemožno zrušiť, iba možno od objednávky odstúpiť - viď. Článok 7

4. Spôsob dopravy

Dopravu na určenú adresu zaisťuje dodávateľ, a to na území celej Slovenskej republiky a tiež iných štátu, kde možno zásielku podľa pravidiel predajcu uskutočniť. Náklady na dopravu tovaru bez ďalších príplatkových služieb (dobierka, express doručenie pod.) Sú maximálne 199Kč. Pokiaľ zákazník nakúpi za 1.000 € a viac, je poštovné ZADARMO. Dobierka je ako služba navyše za príplatok maximálne 60Kč, do zahraničia môžu byť poplatky vyššie. Zmeny sú vyhradené.

Spôsob uhradenia ceny za tovar

Zákazník má niekoľko možností platieb.

dobierka
Bankový prevod (uskutoční sa pred expedíciou tovaru)
GoPay - platby sprostredkovateľský zmluvný partner (jedná sa o externú službu z dôvodu bezpečnosti)
Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad. Tie sú prípadne zasielané e-mailom vrátane informácií o preprave. Ak zásielka neobsahuje daňový doklad, vždy je priložený dodací list, ktorý tiež slúži ako záručný a doklad o nadobudnutí tovaru. Záručný list (ak ho výrobca dodáva a vyžaduje pre prípadnú opravu, pri oblečení toto nie je) bude zaslaný po omeškania 14-dňovej zákonnej lehoty vrátenia tovaru, inak Doklad o nákupe slúži ako záručný list

5. Prevzatie tovaru

Zákazník je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať jeho obsah i stav. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je zákazník za prítomnosti dopravcu povinný skontrolovať stav tovaru, av prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom.

Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar, Zákazník má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

Komunikácia medzi Predávajúcim a Kupujúcim

Ďalšia komunikácia medzi dodávateľom a zákazníkom je uskutočňovaná e-mailom, alebo telefonicky. Zákazník môže využiť Zákazníckej rozhranie na stránke - sekcia "Napíšte nám"

6. Záručné podmienky a prípadná reklamácia tovaru - uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

Záručná doba a záručný list

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru Kupujúcim

Záručná doba je stanovená podľa platného zákona. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, bude tento zaslaný po 14-tich dennej lehote, alebo je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad alebo dodací list, ktorý je priložený pri dodanom tovare, alebo postačí doklad odoslaný elektronicky. Zákazník má na svojom profile vždy možnosť si daňový doklad stiahnuť.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním. Kratšia životnosť výrobku v takom prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať. Zákazník má právo tovar poslať na odborné posúdenie, kde dôjde k ohodnotenie poškodeniu tovaru.

7. Reklamácie - Reklamačný poriadok

7.1 Tento Reklamačný poriadok bol spracovaný podľa § 2166 občianskeho zákonníka a vzťahuje sa na tovar zakúpený kupujúcimi (ďalej len "Kupujúci") v obchode Usafashion. Reklamačný poriadok vysvetľuje obsah, rozsah, podmienky a trvanie zodpovednosti z vád tovaru zakúpeného v obchode Usafashion (Usafashion.cz).

7.2 Reklamačný poriadok je určený Kupujúcim - spotrebiteľom, ktorí si v internetovom obchode prevádzkovateľa (ďalej len "Internetový obchod") zakúpili tovar (ďalej len "Tovar"). Na všetky Kupujúci (vrátane Kupujúcich - podnikateľov) sa vzťahuje iba článok. 3 Reklamačného poriadku, ktorý popisuje, ako reklamovať chybné Tovar. Kupujúcim - podnikateľom sú osoby, ktoré napĺňajú znaky podnikateľa v zmysle § 420 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len "občiansky zákonník"). Výlučne na podnikateľa sa potom vzťahuje článok. 2.5 tohto Reklamačného poriadku.

7.3 Tovarom sa rozumie vec zakúpená v Internetovom obchode Usafashion (Usafashion.cz).

7.4. Aké máte práva v prípade vád tovaru, Čo je to vada Tovar

7.4.1 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci Tovar prevzal:

má Tovar vlastnosti, ktoré predávajúci uvádzal výslovne na stránkach Internetového obchodu (zvyčajne v popise Tovar) a ktoré sú uvedené v Kúpnej zmluve popr. v objednávke, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca Tovar opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu Tovar a na základe reklamy nimi vykonávané,
sa Tovar hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci na stránkach Internetového obchodu (zvyčajne v popise Tovar) uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,
je Tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
7.4.2 Za vadu Tovar sa považuje dodanie Tovar, ktorý nemá ktorúkoľvek z požadovaných vlastností uvedených v čl. 7.4.1.

7.4.3 Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

7.5 Kedy Kupujúci nemá nároky z chybného Tovar

7.5.1. Kupujúci nemá nároky z vád Tovar, záruka za akosť sa nevzťahuje a predávajúci ani výrobca či distribútor nenesú zodpovednosť:

u Tovar, ktorý bolo predávané za nižšiu cenu, za tie vady, pre ktoré bola nižšia cena tohto Tovar dohodnutá,
v prípade opotrebenia Tovar spôsobenej jeho obvyklým používaním,
v prípade Chyby vzniknuté nevhodným používaním Tovar, viedlo ak k jeho poškodeniu,
v prípade použitého Tovar na vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar malo pri prevzatí Kupujúcim,
za vady vzniknuté nedodržaním pokynov uvedených výrobcom či distribútorom v dokumentácii k Tovaru.
7.5.2 Ďalšie výluky či obmedzenia záruky sú možné vtedy, uvádza ak je výrobca či distribútor Tovar vo svojich záručných podmienkach, iba však vtedy, ak nie sú v rozpore s českými právnymi predpismi.

7.6 Na čo má Kupujúci - spotrebiteľ nárok v prípade chybného Tovar:

7.6.1 Dodanie nového Tovar: Kupujúci má právo na dodanie nového Tovar len vtedy,

ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak nie je vadná len určitá súčasť Tovar (v takom prípade má právo iba na výmenu súčasti Tovar podľa čl. 7.6.2 alebo bezplatné odstránenie vady na súčasti Tovar podľa čl. 7.6.3), alebo
ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, napr. ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu (v takom prípade má právo iba na bezplatné odstránenie vady Tovar),
pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu Tovar, ktorá sa vyskytla opakovane, alebo
ak sa na Tovar vyskytuje väčšie množstvo odstrániteľných chýb.
7.6.2 Výmena súčasti Tovar: Pokiaľ sa vada týka len súčasťou Tovar (napr. Poškodené šnúrky na topánkach, ktoré sú inak bez vád), môže Kupujúci požadovať len výmenu tejto súčasti. Výmenu súčasti Tovar je Kupujúci oprávnený požadovať tiež v prípadoch opakovaného výskytu vád súčasti Tovar, alebo väčšieho množstva chýb súčasti Tovar.

7.6.3 Bezplatné odstránenie chyby Tovar

7.6.4. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy: Kupujúci môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť len vtedy,

ak nie je možné dodanie nového Tovar, popr. výmena súčasti Tovar,
pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu Tovar, ktorá sa vyskytla opakovane, alebo
ak sa na Tovar vyskytuje väčšie množstvo odstrániteľných chýb.

7.6.5 Primeraná zľava: Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu len v prípade, že neuplatnil žiadne zo svojich práv uvedených vyššie v čl. 7.6.1 - 7.6.4. Kupujúci ďalej môže požadovať primeranú zľavu aj v prípadoch, keď síce uplatnil niektoré zo svojich uvedených v čl. 7.6.1 - 7.6.3, ale

Predávajúci nemôže dodať nové Tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo Tovar opraviť, alebo
Predávajúci nenapraví v primeranom čase, alebo
zjednanie nápravy by Kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.

7.6.6 Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci pred prevzatím Tovar vedel, že má vadu (napr. Ak bolo to výslovne a zrozumiteľne uvedené v popise Tovar v Kúpnej zmluve, popr. Tiež na stránkach Internetového obchodu), alebo Kupujúci vadu sám spôsobil.

7.7 Lehota na uplatnenie nároku z chybného Tovar pre Kupujúceho - spotrebiteľa, záruka za akosť

7.7.1 Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u Tovar v čase 24 (dvadsiatich štyroch) mesiacov od jeho prevzatia. To platí aj v prípade, že Kupujúci nedostal žiadny záručný list alebo iné vyhlásenie.

7.7.2 Ak je v kúpnej zmluve alebo v popise Tovar na stránkach Internetového obchodu uvedené, že sa na Tovar vzťahuje záruka na akosť, popr. ak je k Tovaru priložené vyhlásenie o záruke (tzv. záručný list), zaväzuje sa týmto predávajúci, že Tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za akosť môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť Tovar. Záručná doba beží od prevzatia Tovaru Kupujúcim.

7.7.3 Určujú Ak Kúpna zmluva a vyhlásenie o záruke podľa čl. 7.7.2 rôzne záručnej doby, platí doba z nich najdlhší, ibaže by si inú záručnú dobu Predávajúci a Kupujúci výslovne dojednali. Ani dojednania o kratšej záručnej dobe však nič nemení na tom, že Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady v dobe podľa čl. 7.7.1, pričom skrátenie tejto doby je neúčinné (neprihliada sa k nemu).

7.7.4 Rovnaké účinky, ako výslovné vyhlásenie o záruke za akosť podľa čl. 7.7.2, má aj skutočnosť, kedy je na predanom Tovar, na jeho obale, návode pripojenému k Tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba , počas ktorej možno Tovar použiť.

7.5 Práva z chybného plnenia pre Kupujúceho - podnikateľov

7.5.1 Práva kupujúceho - podnikateľa z chybného plnenia sa riadia ust. § 2099 - 2112 občianskeho zákonníka.

7.6. Ako reklamovať Chybný tovar

7.6.1 Reklamácia (oznámenia) vád Tovar

7.6.1.1 Kupujúci je povinný reklamovať (oznámiť) vady Tovar písomne, emailom alebo telefonicky prevádzkovateľovi na adrese uvedenej v čl. 7.7 reklamačného poriadku. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.

7.6.1.2 Kupujúci je povinný, ak je to nutné a po predchádzajúcej dohode s prevádzkovateľom, Predajcom reklamovaný tovar zaslať Prevádzkovateľovi popr. inému podnikateľovi určenému k oprave, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo odošle reklamáciu. Doba, počas ktorej sa Kupujúci nachádza v omeškaní s odoslaním Tovar Predávajúcemu, sa nezapočítava do lehoty na vybavenie reklamácie podľa čl. 7.6.3.1.

7.6.1.3 Kupujúcemu odporúčame reklamovaný Tovar pripraviť k preprave tak, aby pri nej nedošlo k poškodeniu Tovar a prípadne Tovar označiť podľa jeho povahy (krehké atď.). Nebezpečenstvo škody na veci nesie až do jej doručenia Predávajúcemu Kupujúci.

7.6.1.4 Ak vykazuje Tovar podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy zjavné nedostatky (napríklad porušený transportný obal) už pri preberaní Tovar, má Kupujúci právo Tovar neprevziať. V takom prípade bude Tovar zaslaný späť Predávajúcemu. Ten má povinnosť všetko uviesť do poriadku a Tovar Kupujúcemu odoslať znovu v čo najkratšom možnom termíne.

7.6.2 Postup pri uplatnení nároku na bezplatné odstránenie vady Tovar

7.6.2.1 V prípade, že Kupujúci využije svoje právo vyžadovať odstránenie vád tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv Tovar určený podnikateľ odlišný od predávajúceho, ktorého sídlo či miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade predávajúceho, alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u podnikateľa uvedeného v záručnom liste. Tieto informácie možno prípadne nájsť v dokumente, ktorý nahrádza záručný list.

7.6.3 Vybavenie reklamácie Predávajúcim

7.6.3.1 O reklamácii, podanú Kupujúcim - spotrebiteľom, sa rozhodne predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamáciu, podanú Kupujúcim - spotrebiteľom, je predávajúci povinný vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O výsledku vybavenia reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho telefonicky a / alebo zaslaním Reklamačného protokolu podľa čl. 7.6.3.2.

7.6.3.2 O vybavení reklamácie Kupujúceho - spotrebiteľa je prevádzkovateľ, predajca povinný spísať v zmysle § 19 ods. 1 zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa reklamačný protokol, obsahujúci aspoň:

dátum uplatnenia reklamácie (dátum prijatia vytknutia vád);
dôvody reklamácie;
spôsob vybavenia reklamácie požadovaný spotrebiteľom;
výsledok prehliadky reklamovaného Tovar Predávajúcim alebo jeho zmluvným partnerom (výrobcom alebo distribútorom Tovar);
zdôvodnenie oprávnenosti a spôsob jej vybavenia (opravy alebo výmeny Tovar);
zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.
Reklamačný protokol je predávajúci povinný zaslať Kupujúcemu písomne ​​na jeho adresu, uvedenú v oznámení reklamovaných chýb. Predávajúci sa s Kupujúcim môže dohodnúť na zaslanie reklamačného protokolu e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho.

7.6.3.3 Povinnosť spísať reklamačný protokol sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

7.6.3.4 Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si reklamovaný Tovar najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, kedy mala byť reklamácia vybavená, a ak bola vybavená neskôr, do jedného mesiaca od vyrozumenia o jej vybavenia, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. Ak si nevyzdvihne Kupujúci reklamovaný Tovar v uvedenej lehote, vzniká Predávajúcemu nárok na skladovné a prípadne aj nárok na svojpomocný predaj za podmienok uvedených v obchodných podmienkach internetového obchodu Usafashion.cz a v občianskom zákonníku.

7.7 Adresa prevádzkovateľa

7.7.1 poštovné adresa pre reklamácie pre českých a zahraničných zákazníkov (Kupujúci):

Usafashion.cz
Sušice 33, 751 11 Přerov


7.8. Záverečné ustanovenia

7.8.1 Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť a účinnosť nadobúda 01. 06. 2018

8. Odstúpenie od zmluvy

V prípade Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru môže zákazník využitý postupu uvedeného TU (ODKAZ) - "Online reklamácia - rýchle riešenie pre zákazníka"

Právo zákazníka na odstúpenie

Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Zákazník má právo odstúpiť od Zmluvy KEDYKOĽVEK od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu a to za predpokladu, že tovar nie je používané a je v pôvodnom stave.

Právo dodávateľa na odstúpenie

Odoslanie objednávky Kupujúcim nepredstavuje Zmluvu, a do začatia plnenia objednávky (odoslanie tovaru) je možné ju slobodne a bez následkov upraviť alebo zrušiť telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Predávajúci je teda oprávnený od Zmluvy odstúpiť len do okamihu odoslania tovaru, a to len v nutných prípadoch ako je napr. Nedostupnosť tovaru, výrazné zmeny ceny tovarom, a pod. Pred odstúpením je ale predávajúci vždy povinný kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Postup v prípade odstúpenia od Zmluvy

Vzhľadom na to, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí Predávajúci Kupujúcemu všetky prijaté plnenia.

Kupujúci môže od Zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi prevádzkovateľovi, napr. Elektronicky na emailovú adresu "info@usafashion.cz", použije odkaz na kontakt na zákaznícku linku (na Hlavnej strane) či písomne ​​na adresu Predávajúceho.

Pri odstúpení doporučujeme uviesť číslo objednávky, variabilný symbol faktúry a dátum nákupu a predložiť originál, kópiu dokladu o kúpe tovaru, alebo inú informáciu podľa ktorej bude možné objednávku dohľadať.

Pokiaľ už Kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť Prevádzkovateľovi, kde Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. Pre vrátenie plnej sumy musí byť tovar zaslaný späť Predávajúcemu v neporušenom stave, nepoškodený.

Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak naplní jednu z nižšie uvedených podmienok:

oblečenie je bez pôvodných štítkov, visačiek
tovar je vyprané
tovar je špinavé, mokré alebo zapácha
časť tovaru alebo príslušenstva je poškodená alebo chýba,
Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou ( "rozpor s kúpnou zmluvou"), postupuje sa v súlade s ustanovením § 616 Občianskeho zákonníka.

9. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Prevádzkovateľ zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie. Tieto údaje slúžia predovšetkým pre komunikáciu so zákazníkom a pre uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti. Na tieto kontakty je možné zasielať v budúcnosti ponuky a iné záležitosti spojené s "www.usafashion.cz". Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdáva žiadne ďalšie osobe. Od 25.5.2018 platí nové podmienky pre ochranu osobných údajov, tie nájdete pod týmto odkazom: GDPR - Ochrana osobných údajov

10. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

11. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky Kúpne zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim.